Welkom op de website van Planinzicht

Planinzicht is een onafhankelijk uitvoerend adviesbureau voor omgevingsmanagement en ruimtelijke ordening voor de overheid, het bedrijfsleven, belangengroepen en voor de burger. Ik heb vertrouwen hoog in het vaandel staan: vertrouwen tussen u en mij, maar ook vertrouwen tussen u en de overheid of tussen de overheid en de belangengroep of de burger. Planinzicht richt zich daarom niet louter op de fysieke omgeving, maar ook op de sociale omgeving. Vanuit interesse én vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Dáár wil ik met Planinzicht aan meewerken.

Wat kan Planinzicht voor u betekenen?

Omgevingsmanagement voor grote en kleine projecten

I           Omgevingsmanagement voor grote en kleine projecten

Ik vorm de schakel tussen u, uw project en de omgeving.

Voor het kunnen uitvoeren van plannen zijn door de overheid regels opgesteld. Denk hierbij alleen al aan een bestemmingsplan of aan de omgevingsvergunning. Leuk of niet: uw plan moet hier nou eenmaal aan voldoen. Maar plannen uitvoeren is meer dan ‘alleen maar’ voldoen aan al die regels. Plannen uitvoeren is ook draagvlak creëren! Of het nu gaat om de bouw van een koeienstal, de aanleg van een tunnel of om de uitbreiding van uw woning: het verkrijgen van draagvlak is steeds belangrijker aan het worden.

Enkele voorbeelden van wat ik voor u kan doen4b

Lees verder

Opstellen ruimtelijke plannen en vergunningaanvragen

II          Opstellen ruimtelijke plannen en vergunningaanvragen

U heeft plannen voor uw woning, uw bedrijf of landgoed: verbouwen, uitbreiden of een geheel andere inrichting van uw perceel? Ik denk met u mee, ik schrijf met u mee.

Enkele voorbeelden van wat ik voor u kan doen4b

Lees verder

Communicatie over uw ruimtelijke plannen

III     Communicatie over uw ruimtelijke plannen

  • Ruimtelijke plannen zijn meestal niet voor iedereen te begrijpen. Onduidelijke plannen zorgen echter eerder voor irritatie en achterdocht dan dat ze een bijdrage leveren aan draagvlak. Planinzicht schrijft en ‘vertaalt’ uw plannen in duidelijke taal, die voor iedereen te begrijpen is.

Enkele voorbeelden van wat ik voor u kan doen4b

Lees verder

Wat is omgevingsmanagement?

De rol van de overheid is de laatste jaren sterk veranderd. Van een louter toetsende overheid -‘het is verboden om….’-  hebben we steeds meer te maken met een overheid die bereid is om mee te denken, een overheid die in gesprek wil met de omgeving. We hebben te maken met een overheid die inziet dat draagvlak bij de omgeving van groot belang is om plannen voor elkaar te krijgen.

Omgevingsmanagement draagt bij aan het beïnvloeden van de omgeving. Of het nu gaat om de uitbreiding van een koeienstal, het bouwen van een woonwijk of de ondertunneling van een snelweg: we hebben de omgeving nodig.

Wat is dan die omgeving?
De omgeving is niet alleen de ruimte die nodig is voor de bouw van de woonwijk, de uitbreiding van de koeienstal of de ondertunneling van de snelweg.
De omgeving is meer: het is de burger of de belangengroep, die– soms ongevraagd- met deze projecten te maken heeft en er ongemak van kan ondervinden.
Het is de bestuurder die de plannen ontwikkelt en die ze graag snel wil uitvoeren of het is de agrariër die zijn stal wil uitbreiden. Het is het bevoegd gezag, dat de vergunningaanvraag moet beoordelen.

Onze omgeving wordt dus gevormd door zowel ruimte (de fysieke omgeving) als door burger-bestuurder-belangengroep-bedrijf (de sociale omgeving). Tussen én binnen de fysieke en de sociale omgeving vindt interactie plaats.

En bij die interactie kan Planinzicht een belangrijke bijdrage leveren.
Met het oog op de omgeving.

Neem contact met ons opTelefoonnummer

+31 6 447 447 32

E-mail

info@planinzicht.nl